Dosarul de înscriere la examenul de specialitate octombrie 2010

Va cuprinde:

  1. cerere de înscriere în care se vor menţiona: specialitatea şi centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea şi centrul universitar în care  se doreşte să se susţină examenul, precum şi un telefon de contact;
  2. copie xerox după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  3. copie xerox după diploma de medic, medic dentist sau farmacist;
  4. copii xerox ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie etc.), daca este cazul:
  5. adeverinţă eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat rezidentul, din care să reiasă tipul contractului individual  de muncă (pe perioadă determinată sau nedeterminată), numărul Ordinului de confirmare în rezidenţiat, vechimea ca medic rezident şi data încheierii pregătirii. Pentru medicii aflaţi la cea de a doua specialitate în regim cu taxa adeverinţa va fi eliberata de coordonatorul de stagiu.
  6. Recomandarea coordonatorului de rezidenţiat ( numai pentru cei care încheie pregătirea în perioada  1 ianuarie-31 martie 2011)
  7. medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi care au efectuat diferite perioade de stagii în străinătate în specialitatea în care au fost confirmaţi, vor anexa şi aprobarea Ministerului Sănătăţii  de recunoaştere a acestor stagii**)
  8. medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi vor depune în dosar xerocopie a carnetului de rezident din care să reiasă absolvirea cu note a tuturor colocviilor în urma stagiilor obligatorii efectuate;
  9. chitanţa de plată taxei de 450 lei, achitată  prin mandat poştal  în contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti) beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxa examen specialist”.

Citiţi şi:

Postat în Examenul de specialitate MF octombrie 2010, Medicina de familie, Rezidentiat Etichetat cu: , ,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*